Politisk organisering

Fellesnemnda har vedtatt følgende organisering i nye Åfjord kommune:

  • Formannskap / planutvalg med sju representanter.
  • Utvalg for oppvekst og helse med sju representanter.
  • Utvalg for kultur, idrett og frivillighet med fem representanter.
  • Utvalg for landbruk og teknisk / LU-nemnd med sju representanter.
  • Kontrollutvalg med fem representanter, hvorav en fra kommunestyret.

Av øvrige faste råd oppnevnes ungdomsråd, eldreråd og råd for funksjonshemmede. Disse rådene bemannes med minst én representant fra de tre faste sektorvise utvalgene. Med denne fordelingen vil alle kommunestyrets representanter være engasjert i enten formannskap eller faste sektorvise utvalg / kontrollutvalg.

Kartet nedenfor ble vedtatt i fellesnemnda:

Klikk for stort bilde