Møteplan for kommunestyre og formannskap


Møter høsten 2019:

Formannskap nye Åfjord: 4., 13. (felles for Fosen), 15. og 26. november.

Kommunestyret nye Åfjord: 21. oktober, 1. november og 11. desember.

 

Første halvår 2019:

Møteplan
Utvalg Dato Klokkeslett Sted Tema
Partssammensatt utvalg 16. januar 09:00 Åfjord  
Fellesnemnda 30. januar 10:00 Roan  
Partssammensatt utvalg 13. mars 09:00 Roan  
Fellesnemnda 26. mars 10:00 Åfjord  
Fellesnemnda 6. juni 10:00 Roan