Røsslyng blir kommuneblomst


Planten skal representere kommunen i ulike sammenhenger. I tillegg til å bidra til å bygge en egen identitet for nye Åfjord.

bilde av røsslyng - Klikk for stort bildeRøsslyng finnes fra hav til fjell i nye Åfjord.

Det er fellesnemnda som vedtok hva som ble kommuneblomst. Det gjorde de etter gode forslag og innspill fra innbyggerne.

Planten vil brukes i profileringen av kommunen. I tillegg skal den bidra til å bygge en egen identitet for nye Åfjord. Røsslyng er også Roan sin kommuneblomst i dag, uten at den har blitt særlig profilert. Landets kommuneblomster ble i sin tid valgt etter et nasjonalt initiativ fra botaniker Olav Gjærevoll og Norsk Botanisk Forening.

Nye Åfjord har som kjent et variert landskap, med både kyst og fjellheim. Et viktig kriterium var å finne en blomst som er utbredt i hele kommunen. Og som kan representere hele kommunen. Det gjelder definitivt for røsslyng. Blomsten er også godt kjent. Røsslyng er dessuten hardfør og sprer farge i høst- og vintertiden. Blomsten er derfor et positivt eksempel med sin gode egenskap (hardfør). Både når det gjelder som forbilde i dag, samt for å vise historien til generasjonene som har levd i grendene i kommunen.

Her er alle forslagene

Innbyggerne foreslo disse blomstene, via et eget skjema på nyeafjord.no (med begrunnelser i parentes):

 • røsslyng (Roan sin blomst. Finnes fra holmer til fjell overalt. Fikk flest forslag da innbyggerne i Roan valgte kommuneblomst)
   
 • strandnellik (finnes i strandkanten overalt i kommunen. Ble foreslått som Roans kommuneblomst av Olav Gjærevoll)
   
 • hvitveis
   
 • bekkeblom (Åfjord sin blomst. Ble den gang foreslått av Gjærevoll, blant annet fordi den har tilknytning til vassdrag eller strand. Det passet med kommunenavnet "Å" og "fjord")
   
 • vannlilje
   
 • skogstjerne
   
 • tiriltunge (finnes fra kyst til høyfjell, akkurat som Nye Åfjord. Dukker opp overalt og lyser opp)
   
 • bergfrue (imponerende når den blomstrer. Er en fjellplante som også vokser ved kysten. Vi må ha en plante som vokser på kysten, siden vi er en kystkommune)
   
 • hestehov (tidlig ute, robust, sprer glede)

Via Facebook kom formelle og uformelle innspill om rosenrot, mjødurt og løvetann.

Det har kommet mange forslag på samme blomster. Sammenligner man forslagene, fikk vi flest på fire blomster: Hvitveis, tiriltunge, strandnellik og røsslyng.

Kriterier

Kriteriene som ble lagt til grunn var at planten skal representere et særtrekk ved kommunen. Den skal også være lett å identifisere. Den må også være velkjent, eller lett å gjøre kjent. Det må også være enkelt å stilisere til illustrasjoner og logoer. Man bør heller ikke bruke planten i andre kommuner i Trøndelag. Per i dag brukes rosenrot av Snillfjord, men den nye kommunen deres fra 2020  (Orkland) har valgt jordbærplanten som kommuneblomst. Løvetann brukes av Inderøy. Strandnellik er i dag kommuneblomst i Vikna. Snillfjord og Vikna skal i sammenslåinger fra 2020, og har ennå ikke valgt felles blomst.

Illustrasjoner

Det kom også inn flere forslag til grafiske elementer. De skal kommunen også bruke i profilering og utvikling av en felles identitet. Blant forslagene finner vi terner, bruer, vindmøller, åfjordbåten, Støvelfossen, brygger, Dåapma, idrett og gravemaskin.

Vi sier tusen takk til alle som har kommet med forslag!