Felles skolerute for skoleåret 2019/20

Her finner du informasjon om viktige datoer for skole- og barnehageåret.

Klikk for stort bilde Helge Bueng

Felles skolerute for Åfjord og Roan fra skoleåret 2019/2020 finner dere i følgende lenke:

https://www.afjord.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/skole/skolerute-2019-2020/

Planleggingsdager i skolen er:

13.-16 august 2019

29.november 2019

19.juni 2019

Skolen er da stengt, men hver enhet opplyser om hvilke dager SFO holder åpent. Ifølge de nye vedtektene så holder SFO stengt i tre av skolens planleggingsdager.

Alle skoler tilbyr SFO-plass fra 1.august. Søknadsfrist er 1.juni 2019. Her kan du lese vedtektene i sin helhet:

https://www.afjord.kommune.no/_f/p1/if1ec546d-960f-445c-8cc7-ba11d4b20f2a/vedtekter-for-sfo-i-nye-afjord

 

Barnehage

Planleggingsdager i barnehagene er:

15.august 2019 i Roan kommune

27.august 2019 i Åfjord kommune

21.oktober 2019 felles for begge kommuner

29.november 2019 felles for begge kommuner

11.mars 2020 felles for begge kommuner

28.mai 2020 felles for begge kommuner

Her kan du lese de nye barnehagevedtektene i sin helhet:

https://www.afjord.kommune.no/_f/p1/i6c8e69bd-176e-4204-96f3-b1e96763eb62/vedtekter-for-de-kommunale-barnehagene-i-nye-afjord

Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling til plass i barnehage er 10.juni.

Alle søknadsskjema finner du på kommunenes hjemmesider.