Ledergruppen


Ledergruppen i Nye Åfjord består av sju personer.

Rådmann i den nye kommunen blir Per Johansen. Han er fra Roan, og er i dag rådmann i Åfjord kommune. Per Johansen er også prosjektleder for sammenslåingen. Med seg i ledergruppen får han følgende personer:

 • Sektorsjef for Helse og velferd blir Laila Dolmseth Refsnes
   
 • Sektorsjef for Landbruk og tekniske tjenester blir Lars Helge Kolmannskog
   
 • Sektorsjef for Oppvekst blir Reidun Momyr
   
 • Sektorsjef for Idrett og kultur blir Jan Ove Berdahl
   
 • Økonomisjef blir Jon Kristian Lomundal
   
 • Personalsjef blir Lisbet Nebb

Kontaktinformasjon

Per Johansen
Rådmann
E-post
Mobil 908 64 799