Om Nye Åfjord


Nedenfor finner du fakta om kommunen vår. Lenger ned kan du lese litt om lokalhistorien.
 

Fakta om Nye Åfjord
 Folketall (per fjerde kvartal 2018):  4 297                      
 Antall nasjonaliteter:  Cirka 30
 Husstander:  2 021
 Antall fritidsboliger:  1 921
 Antall innbyggere per kvadratkilometer:  3,3
 Totalt areal:  1 329,2 km²
 Areal som er fastland:  1 255,3 km²
 Antall øyer:  982
 Kystlinje landfast:  312,8 km²
 Kystlinje øyer  467,9 km²
 Samlet kystlinje:  780, 7 km²
 Høyeste fjell:  Finnvollheia (675,2 m.o.h.)
 Største innsjø:  Stordalsvatnet (4,22 km²)

 

Starten

I 1836 vedtok Stortinget formannskapsloven. Det viktigste med den var innføringen av lokalt selvstyre. I 1837 ble landet delt inn i amtskommuner og kommuner. Kommunene var i de fleste tilfellene identiske med prestegjeldene. På Fosen fikk vi fire kommuner: Stadsbygd, Ørland, Åfjord og Bjørnør.

Roan

Klikk for stort bildeRoan prestegårdI 1837 ble Bjørnør prestegjeld én kommune. Den bestod av kirkesognene Stoksund, Roan og Osen.

Det første kommunevalget ble holdt 19. juni 1837. Roan prestegård ble møtested i den nye kommunen. Første ordfører ble Tarald Eide fra Bessaker.

I 1892 ble Bjørnør kommune delt i tre herreder: Osen, Roan og Stoksund.

De tre herredene fikk hver sin politiske ledelse og administrasjon. Men de beholdt felles prest og lensmann.

Etter reformen i 1964 forble Roan og Osen egne kommuner, i hovedsak på grunn av manglende veinett. Stoksund herred hadde fått veiforbindelse. Det var hovedgrunnen til at Stoksund og Åfjord herreder ble slått sammen til Åfjord kommune.

"Gamle Åfjord"

Klikk for stort bildeØyan gårdI 1837 ble dagens Åfjord kommune opprettet. Kommunen omfattet det samme området som Åfjord prestegjeld, med Jøssund og Åfjord kirkesogn.

Det første kommunestyremøtet ble holdt på Øyan ved Selnes, som var hovedgård i Åfjordsgodset. Godseier Thore Petter Berg ble den første ordføreren. 

I 1896 ble storkommunen delt i Jøssund og Å herreder. De to herredene beholdt felles lensmann og prest. I 1935 ble navnet på Å herred endret til Åfjord herred.

I 1964 ble Jøssund en del av Bjugn kommune. Stoksund og Åfjord dannet ny kommune.

I 1967 ble Jøssund overført til prest og lensmann i den nye Bjugn kommune. Stoksund ble en del av Åfjord prestegjeld og lensmannsdistrikt.

Kilde: Helge Bueng. Foto: Gamle Roan / Fotografene Brevold