Næringsforening


Åfjord Næringsforening er en interesseorganisasjon for næringslivet i Nye Åfjord.

Foreninga har om lag 100 medlemmer fra gamle Åfjord og Roan kommune. Foreninga arbeider med kompetansetiltak og ulike samlinger for medlemmene. Vi ønsker å være talerør mellom næringslivet og det offentlige. Medlemmene er med og nominerer kandidater til Årets medlemsbedrift, som kåres av styret. Næringsforeninga har i tillegg en aktivitetsgruppe for handelsbedriftene. Vi ønsker også å utvikle flere samarbeidsgrupper.

Om oss

Vi skal være et felles talerør for næringslivet, være en nettverksbygger og jobbe for styrket næringsfellesskap og næringssamarbeid.

Grunnkontingent:

1 ansatt: 750,-

2-10 ansatte: 1500,-

over 10 ansatte: 3 000,-
 

Kontakt

E-post: afjordnf@gmail.com

Facebook: Åfjord Næringsforening

Lenke til mer informasjon
 

Styre per 01.01.19


Ingrid G. Hårstad, leder tlf 99024199

Gunn Salbuvik, nestleder

Hallgeir Solberg

Tormod Melum

Ingvill H. Butli (Handelsforum)

Bjørn Nordaune

Kristian Nilsen

vara: Astrid M. Petterson

vara: Asle Richardsen