Åfjord Utvikling


Åfjord Utvikling blir viktig for lokalt næringsliv og stedsutvikling. Daglig leder Rolf Øia forteller nedenfor om planene for selskapet fremover.

Klikk for stort bilde"Åfjord kommune bestemte i 2010 å skille ut arbeidet med næringsutvikling i et eget selskap. Åfjord Utvikling så dagens lys. Vi har siden jobbet for å gjøre Åfjord til et attraktivt sted å bo, besøke og å drive næring. Siden starten av 2018 har Åfjord Utvikling jobbet for hele den nye kommunen. Det skjer i tett samarbeid med næringsliv og kommuneledelser. Selskapet jobber med mange spennende bransjer. Men vi kan spesielt nevne tre områder for utvikling, som blir viktige i Nye Åfjord: Havrom, energi og reiseliv. Hver bransje har fått sitt eget prosjekt. De skal bidra til ytterligere vekst i den nye kommunen vår.

Energi

Det er viktig at kommunen greier å skape nye arbeidsplasser knyttet til nye næringer som fornybar energi. Dette er kompetanse-arbeidsplasser som er viktige for kommunen. Den har som ambisjon å «ta en posisjon» innen denne sektoren i Midt-Norge. Vi satser blant annet på videre utvikling av Fornybarsenteret (www.fornybarsenteret.no) på Monstad havn. Det har vært planlagt og utviklet over flere år. Målet er at senteret blir en katalysator for videre vekst innen sektoren. Senteret knytter industri, småbedrifter, gründere, forskning og undervisning sammen i et utviklingsmiljø. Det vil komme hele den nye kommunen til gode. Når vindkraftutbyggingen er ferdig i 2020, vil vi også ha mye næringsareal på Monstad ledig til videre vekst.

Havrom

Havrommet og den flotte kysten vår gir mange muligheter for ny vekst. Åfjord Utvikling er opptatt av at veksten kommer som arbeidsplasser fra både nye og gamle næringer innen havbruket. Det bidrar til spennende nye fagmiljø. Vi må ta vare på kystkulturen vår, og bidra til å opprettholde en viktig kystfiskeflåte. Det må skje i tett samarbeid med annen vekst, slik at sjøarealene forvaltes riktig for alle aktørene. Åfjord Utvikling har ambisjon om at Nye Åfjord skal ta en betydelig posisjon i ny vekst innen havrommet. Vi skal bygge et kompetansemiljø som gir grobunn for videre utvikling.

Reiseliv

Reiselivet er i flott utvikling. Men det behøver økt aktivitet hele året. Vi har derfor kalt prosjektet innen reiseliv for «Hele Åfjord-hele året». Det er viktig at det legges til rette for å utvikle en næring som betyr mye for mange. Reiselivet er veldig viktig for hvor attraktiv kommunen er, både som bosted og for besøkende. Uten et attraktivt reiseliv, hadde den nye kommunen vår vært mye fattigere.

Åfjord Utvikling ser veldig positivt på sammenslåingen av Roan og Åfjord. Vi har mange felles muligheter innen næringsutvikling. De styrker oss som en attraktiv kommune. Både for nye etableringer og vekst innen eksisterende næringer. Det blir derfor viktig at vi fremover legger opp til enda tettere samarbeid i næringslivet. Godt samarbeid og spennende prosjekt skal bidra til mer vekst i kommunen vår."

Mvh Rolf Øia, daglig leder i Åfjord Utvikling