Ommundalen

Klikk for stort bilde Helge Bueng

Ommundalen er omtalt på 1500-tallet. I 1770 innvandret folk fra Kvikne og Alvdal hit og etablerte jord- og skogbruksvirksomhet.

Hovedgården ble på 1930-tallet delt i flere mindre bruk. I dag er det tre aktive gårdsbruk i grenda. Gården Storfjellet lengre nordøst er også en del av Ommundalen.

Folket her har alltid vært selvhjulpne og finner kreative løsninger. Her ble Åfjords første sveiseapparat bygd på generatorer fra handelsmann Bergs el-bil. I 1902 bygde de telefonlinje fram til Stordalen. Siden 1932 har grenda vært selvforsynt med strøm.

Grenda fikk veiforbindelse med Sørdalen i 1961. Samme år ble det foreslått å gjøre om grenda til et vannbasseng for et større kraftverk. Planene ble ikke realisert.

I dag er jordbruk med melk og kjøtt viktigste næring i grenda. Men her har det også vært filminnspilling. I 2013 ble kortfilmen «Bamse» spilt inn ved ei hytte i grenda.

Beboerne og mange andre kaller grenda Amundal. I navnesak 25.09.1995 ble det imidlertid bestemt at det offisielle navnet på grenda er Ommundalen.