Mørreaunet / Mørre

Klikk for stort bilde Sonja Volden

Mørre og Mørreaunet har store utmarksområder. De strekker seg fra Indre Fosen i sør, Storheia i vest, Mørrefjorden og Arnevikelva i nord og Sørdalen i øst. Områdene har mye tømmerskog. Det var en av grunnene til at Mørre sag ble bygd der vassdraget møter Mørrefjorden.

Arnevikelva var en viktig transportåre for tømmeret i området. Generaldirektør Holms oppkjøp av elva for å lage privat laksefiskevalg skapte naturligvis konflikter.

Elva er i dag delvis tørrlagt, da det meste av vannføringen ledes i tunnel til Mørre kraftverk. Det ble tatt i bruk i 1977. Byggingen utløste i 1974 et stort leirras som tok med seg hovedveien. Det ble derfor bygd ny veitunell.

Folket i Mørreaunet var avhengige av båt over Mørrevatnet og videre over Mørrefjorden for å komme til Årnes og Monstad.

Austdalsveien, ferdig i 1950, ga veiforbindelse både nordover og sørover. I 1964 ble veien mellom Mørreaunet og Sørdalen tatt i bruk.

Deler av utmarka til gårdene vest for Austdalen bygges nå ut som vindparker.

NB: Pila i kartet viser Mørreaunet. Mørre ligger på nordsiden av Mørrevatnet/Mørrivatnet.