Fjellveien

Klikk for stort bilde Helge Bueng

Fjellveien går fra Flenstad i Sørdalen til Follafoss/Malm i Verran. Du passerer Ommundal og fjellgårdene Storfjellet, Bårdli og Skansen, før du kommer til Sela i Verran. I dette området ligger Åfjords største hytteområde.

Åfjord ble knyttet sammen med Verran og Innherred da Fjellveien ble åpnet 25. september 1977. Fra gammelt av har det vært tett kontakt mellom folket i Åfjord og Verran. Før veien kom, måtte folk gå over fjellet og varer fraktes med hest og kløv.

Tidlig på 1900-tallet ble det gjort geologiske undersøkelser øst for Storfjellet, men det ble ikke funnet drivverdige forekomster.

Folket i grendene på begge sider av kommunegrensen bygde i 1892 Sela fjellkirke. Kirkegården ble tatt i bruk i 1897. De første som ble gravlagt der druknet i Harravatnet på vei heim fra bryllup. Kirka ble ødelagt av råte, og ny kirke ble bygd i 1937. Også den råtnet. Dagens kirke ble tatt i bruk i 1997.

Området har lange samiske tradisjoner med mange samiske kulturminner. Mellom Bårdli og Skansen har Sør-Fosen reinbeitedistrikt en stor innsamlingsplass for rein.

Storfjellet, med høyeste punkt 650 meter over havet, er Fosens fjerde høyeste fjell. Herfra er det utsyn innover mot Sylene i øst og mot havet i vest.