Et samfunn er alltid i endring. Både når det gjelder bosettingsmønster og levesett. Det krever til tider endring i organiseringen av tjenestene vi forventer å få fra det offentlige.

Her er samlet noen faktatall om den nye kommunen.


"En reise i Nye Åfjord" ble i 2018 utgitt som magasin til alle husstandene i Roan og Åfjord. Inkludert et eget kart over grendene. Innholdet er laget av Helge Bueng, i samarbeid med Roan og Åfjord kommuner. Fotografene er kreditert ved siden av bildene. Nedenfor kan du lese forordet som stod i magasinet. I tillegg til tekster om grendene, kan du også lese en artikkel om det samiske miljøet vårt.