Si din mening / mer informasjon


Har du spørsmål om kommunereformen? Slik får du informasjon og kan gi innspill.

  • Send e-post til postmottak@roan.kommune.no eller postmottak@afjord.kommune.no.
     
  • Send brev til Åfjord kommune, Rådhuset, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord eller Roan kommune, Julie Næss vei 10, 7180 Roan.
     
  • Besøk gjerne kommunenes sider på Facebook. Der kan du komme med innspill eller spørsmål. Søk opp Roan kommune eller Åfjord kommune.

Snapchat

Dagens Åfjord kommune er også på Snapchat, i samarbeid med Åfjord Ungdomsråd. Her ønsker vi dialog med ungdom. Innspill går via ungdomsrådet til de rette ansvarlige i kommunen eller blant politikerne.

Legg gjerne til og anvend Snapchat-kontoen: afjord.ungrad

Spørsmål vi får inn, er nyttige for å belyse tema folk er opptatt av. Vi vil forsøke så godt vi kan å besvare spørsmålene. Enten på hjemmesiden eller på Facebook.