Hva skjer fremover


Hva skjer nå? Her kan du lese om veien videre mot 2020.

Treff i Momyrstua. - Klikk for stort bildeAnsatte innen teknisk sektor på samling på Momyra
 

Å skape den nye kommunen er et stort arbeid. Her er noe av det som foregår, og vil skje fremover.

  • Det jobbes godt med næringsarbeidet. Åfjord Utvikling er en viktig motor. Det er størst fokus på å skape gode samarbeid. En av satsingene er Fornybarsenteret på Monstad. Det er også laget tre såkalte Masterplaner. De er langsiktige strategier med fokus på helhetene. Man har masterplaner for havrom, energi og reiseliv. Andre viktige områder er landbruk og annet næringsliv, som innen handel.
  • Private lag og foreninger slår seg sammen på egne initiativ. Flere foreninger har god dialog om framtida etter 2020.
  • Organisasjonene i kommunene har flere felles arbeidsgrupper. De er fordelt etter tema og arbeidsområder. Gruppene skal samkjøre driften til den nye kommunen. Arbeidet foregår med jevnlige møter. Tillitsvalgte i kommunene deltar i gruppene.
  • Å "sette" organisasjonen i Nye Åfjord kommune er et arbeid som pågår hele tiden. Enhetene samarbeider godt, og legger planer for veien videre. Det samme gjelder organiseringen på alle nivå. Sammenslåingen vil for øvrig ikke medføre oppsigelser. Likedan utarbeides alt av nye retningslinjer og reglement for ansatte.
  • Man fortsetter arbeidet med å klargjøre for felles digitale program i kommunen. Alle dagens program i hver kommune skal avvikles og dokumenteres/arkiveres. Flere av dem skal deretter etableres på nytt i den nye kommunen. Noen ganger er dette en mindre prosess. Andre ganger en veldig stor prosess. Program er blant annet digitale arkivsystem og kvalitetssystem for prosedyrer og avvik. Samt alle programmer som brukes i skole, barnehage og i helsesektoren. Totalt cirka 50 ulike systemer må tilpasses den nye kommunen.
  • Spelet Bjørnørfolket var en stor begivenhet for den nye kommunen. Spelet hadde premiere 18. juli på Bessaker.
  • Arbeidet med en grafisk profil for Nye Åfjord kommune er i gang.
  • 36 personer i kommunene (organisasjonene) deltar på et program for lederutvikling. Disse er ledere, hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. De seks samlingene skal styrke lederne som byggere av kultur og identitet i Nye Åfjord.
  • Kulturskolene vil slås sammen fra starten av skoleåret 2019/2020. Det gjøres i stedet for å vente til 2020. Årsaken er at man ønsker et likt tilbud for elevene. I tillegg er det lettere å planlegge driften. Samkjøring fra august gjør også at man bygger mer tilhørighet til Nye Åfjord.