Straum

Klikk for stort bilde Roan kommune flyfotoarkiv

Straum ligger i bunnen av Brandsfjorden. Viktig næring på Straum har vært jordbruk. I 1940 var det 20 gårder og åtte småbruk på Straum. I gamle dokument beskrives skogen på Straum som «god skog».

Sentralt i grenda ligger Straumsvatnet, som har både laks laks og ørret.

Straum er kjent for sitt båtbyggermiljø. Båtbyggerne på Straum fulgte utviklingen da motorbåtene ble tatt i bruk. Det utviklet seg til bygging av større fiskeskøyter. Båttypen var kjent langs hele Trøndelags-kysten. Tradisjonen ble på 1980-tallet videreutviklet med plastbåtproduksjon.

I dag er grenda base for fiskebåter, mekanisk industri, samt entreprenør-, rørlegger- og elektriker-bedrifter. Her er også et chartebuss-selskap og ved Straumsvatnet en campingplass.

Landhandelen i bygda lå opprinnelig nede ved fjorden, der det også var post og dampskipsekspedisjon. Butikk og postkontor ble flyttet opp til hovedveien. Grenda har beholdt butikken, som i dag er en nærbutikk.

En av adkomstveiene til Roan vindpark er via Einarsdalen.