Stordalen

Klikk for stort bilde Wikimedia Commons

I Stordalen har jordbruk og skogbruk vært hovednæringene.

Nedre del av Stordalen omfatter Bølsmarka, Naustan, Staven, By, Hårstad, Moan, Rømma og Ugedal. Også på sørsiden av Stordalsvatnet var det en tid flere bosettinger.

Stavengrenda er unik, med mange gårdsbruk bygd så tett sammen. En av grunnene til dette var nok faren for flom og oversvømmelser i Stordalsvassdraget

Deler av Øvre Stordalen består av Årbogen, Forfot og Skjern.

Mye trevirke la grunnlag for en omfattende produksjon av den kjente åfjordsbåten. Bøndene i Stordalen prioriterte båtbygging. Produksjonen var på det meste opp mot 1000 båter i året, bygd på gårdene i bygda.

I 1906 ble det bygd meieri på Moan. Bønder i bygda, helt inn til Ommundalen, leverte melk som ble kjernet til smør og solgt videre. Men om sommeren ble setertausene med kyrne til seters, og meieriet fikk ikke nok melk. Meieriet ble nedlagt i 1911. Bygget ble solgt, og ble det første kulturhuset i Botngård.

En viktig ressurs i dalføret er laksefiske. Stordalselva har vært en av landets beste smålakselver, med en lakseførende strekning på nesten to mil, inkludert Stordalsvatnet. I tillegg har mange grunneiere fiskerettigheter i Nordalselva. Dette har lagt grunnlag for tre reiselivsbedrifter i grenda. Grenda hadde også en periode to dagligvarebutikker.

Høsten 1909 ble det påvist malmforekomster ved Skjern. Derfor ble det planlagt jernbane fra Årnes til Skjern. Utstyr ble kjøpt inn, men banen ble aldri bygd.

Et av de få sagnene fra Åfjord er fra Stordalen. Hauk Hongdalen spikket sju julenetter på ski som skulle gå like godt i motbakke som i unnabakke. Da skiene var ferdig, tok han på kirkevei. Vest for Skjern møtte han Skarkusin og ble budt på juledram. Han turde ikke drikke, men slo brygget over skulderen. Så la han av gårde ned dalen. Sølvbegeret han fikk servert brygget i, ga han til kirken.

Klikk for stort bildeDet har vært flere skolebygg i grenda. Først ble det bygd skole på Skjern. I 1948 ble Stjern Forfot skole tatt i bruk. Det var også skole på By. Ny skole for hele

Stordalen på By ble tatt i bruk i 1969. Skolen ble nedlagt i 2016. Men økende barnetall i kommunen gjør at store deler av bygget nå brukes til barnehage.

Omleggingen av landbruket fra mange gårdsbruk til noen få stordrifter har totalt endret grendesamfunnet. De fleste har fått seg annet arbeid utenfor grenda. Men det er fortsatt stor aktivitet i bygda og god dugnadsinnsats. Friluftsområdet ved Laksvatnet er et godt eksempel på det.