Sørdalen

Klikk for stort bilde Helge Bueng

Den frodige grenda omkranser Store og Lille Storvatnet, som også er vannreservoaret til Mørre kraftverk. I tillegg har vi Breivold Energi, et småkraftverk tatt i bruk i 2001.

Hovednæringer i bygda er jordbruk og skogbruk. Før kraftutbygginga av Mørre kraftverk i 1974 var Arnevikelva fra Storvatnet til Mørrefjorden en viktig tømmer-fløterelv.

Båtbygging og annet trehåndverk var viktig biinntekt. Store utmarksområder gir gode muligheter for jakt. Ryper og småvilt ble tidligere fanget og solgt til Trondheim som delikatesser.

Sørdalen skytterlag, Åfjords eldste, ble stiftet i 1898. Laget har eget baneanlegg.

Første kjørbare vei fikk grenda over «høgda» til Stordalen, bygd i 1880-årene. En smal og stedvis veldig bratt vei opp Fregglia, Simabakkan og Vegan. Veien er åpen på sommerstid. Sørdalen fikk ny veiforbindelse via Mørreaunet i 1964.

Grenda fikk eget skolebygg i 1915. Ny skole ble bygd i 1963, men skolekretsen ble lagt ned i 2015. Bygget ble overtatt av grendalaget. Her ligger også Åfjords eneste vanndrevne kvern. Sørdalsdagen i september er et populært møtepunkt.