Kroken

Klikk for stort bilde Helge Bueng

Kroken-grenda ligger på sørsiden av Åfjorden. Den indre delen av Kroken har gårdene Kroken, Kroksneset, Finset og Brasset. Lenger ut ligger gården Gjertrudvika.

Fra Brasset går det egen vei vestover til Brulia, og sti videre til Kammen og Fjeldsaunet. Ved grensen til Jøssund ligger Kjørum. Gårdene i dette området av Kroken er fraflyttet. Eiendommene i området holdes ved like i et flott turterreng. En periode hadde disse gårdene egen skolekrets.

Kroken sag og mølle, som lå ved fossen mellom Kroken og Braset, nevnes første gang i 1661, med husmann Johan som sagmester. Gården like ved har derfor fått navnet Sagneset.

I dag er det drift på flere gårder i Kroken, med både melkekyr og sauer.

På 1930-tallet var det omfattende veibygging i området. Det ble bygd kjerrevei fra Mørre til Kroken, og fra Fjeldsaunet til Brulia. Deler av disse veiene og de fine murkantene er fortsatt intakte.

Østre del av Kroken fikk bilvei fram til Mørre i 1960. Ved veien til Kroken ligger Åfjord Motorklubbs motocross-anlegg.

Kroken fikk egen skole i 1937. Da skolekretsen ble nedlagt i 1961, overtok kretsen huset, som nå er grendahus.