En ny kommune skapes - fakta om kartet


"En reise i Nye Åfjord" ble i 2018 utgitt som magasin til alle husstandene i Roan og Åfjord. Inkludert et eget kart over grendene. Innholdet er laget av Helge Bueng, i samarbeid med Roan og Åfjord kommuner. Fotografene er kreditert ved siden av bildene. Nedenfor kan du lese forordet som stod i magasinet. I tillegg til tekster om grendene, kan du også lese en artikkel om det samiske miljøet vårt.

En idéKlikk for stort bilde Helge Bueng

Vi ønsker at den nye kommunen blir en god plass å bo og arbeide i. En viktig forutsetning for at vi lykkes, er at vi at vi blir bedre kjent med hverandre. Roan og Åfjord har veldig mye å by på, og som vi kan være stolte av. Vi har allsidige næringsliv, både av stort og smått. Vi har store naturressurser, både i innlandet, langs kysten og til havs. Vi har en viktig og interessant historie. Vi har fantastisk og variert natur, som tiltrekker besøkende fra fjern og nær. Og potensialet er enda større.

Men det viktigste vi har, er menneskene som bor her. De er den viktigste ressursen i et hvert lokalsamfunn. Roan og Åfjord har engasjerte og dyktige enkeltpersoner, som bidrar stort i lokalsamfunnene. Vi har gründere som skaper fremtid, både lokalt og internasjonalt. Vi har pådrivere som evner å se og ta mulighetene som byr seg. Vi har tilflyttere fra både fjern og nær, som bidrar med nye og viktige impulser. Med godt samarbeid vil Nye Åfjord utvikles til en flott kommune.

Å skape en flott kommune handler ikke minst om identitet. Og om stolthet. Det at vi alle føler tilhørighet til det samme, og jobber mot samme mål. Men skal vi være stolte av noe, må vi først vite om det. Nettopp derfor ble dette magasinet laget. «En reise i Nye Åfjord» er en kort presentasjon av grender i den nye kommunen. Hver grend har en historie som er viktig å ta vare på. Like viktig er mulighetene som ligger i grendene for framtida. Det er også viktig å vise fram mangfoldet i kommunen i dag.

La det være sagt først som sist; kartet vårt og tekstene er ingen formell inndeling av alle grendene i Nye Åfjord. Noen vil kanskje savne en grend, eller mene at grensene går en annen plass. Det er en ærlig sak. Vi har like fullt forsøkt å vise fram kommunen på beste måte. Noen vanskelige valg har blitt tatt, både med tanke på inndeling av grender og innholdet i tekstene. Likedan forholder vi oss til formelle og vedtatte skrivemåter av stedsnavn, ut fra tidsepoken vi omtaler.

Vi håper at mer kunnskap om grendene kan gi deg som leser større tilhørighet til hele kommunen vår. Og mer lyst til å besøke de ulike stedene. De fleste innbyggerne kommer fra en grend. Hver grend er del av Nye Åfjord. Det er dette vi ønsker å vise fram. Alle de flotte «bitene» som sammen blir den nye kommunen. Den skapes nå, og vil utvikles i årene som kommer.

Husk til slutt at hver grend også er litt din. Og at din grend også er litt alle andres.

Velkommen til Nye Åfjord kommune. Fra 2020 er vi alle sambygdinger!

Kim Roger Asphaug, redaktør