Smittevernråd for ferie og reise


Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august.

Et unntak gjøres for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav, fra og med 15. juni. Fra og med 15. juli gjøres det unntak for reiser til land i EØS/Schengen som tilfredsstiller visse smittekrav. Se hvert enkelt land for blant annet sikkerhetsinformasjon, innreisebestemmelser og relevant informasjon om landets helsetilbud.

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende, følg derfor med på UD`s reiseinformasjon og nyheter. Smittesituasjonen endrer seg raskt. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan endres raskt og at det kan være ulike bestemmelser innad i et land.

Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Norden (se kart og tabell i vedlagt link under), skal per dags dato være i hjemme karantene. Karantenen varer i 10 dager. Ved karantenetid vil arbeidstaker måtte påregne permisjon uten lønn om man har tatt ut all ferie.

Som arbeidsgiver anbefaler vi at du følger Utenriksdepartementets råd om å ikke reise med mindre det er strengt nødvendig.

Lenker

Les her for informasjon og linker ang reise utenlands i sommer fra folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#fritidsreiser-til-land-i-eu-og-eoesomraadet

Les her for informasjon fra Utenriksdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Har du spørsmål? Ta i så fall kontakt med din nærmeste leder.