Grafisk profil, maler og logo

I lenkene ovenfor ligger de fleste malene og logoene vi skal bruke. Det som står igjen er forsidemal for planer, retningslinjer med mer. I tillegg til plakatmal. Profilen for disse er også klar, så kommer de praktiske løsningene på plass på nyåret. Det er bare å bruke de malene og logoene som ligger tilgjengelig ovenfor.

Den grafiske profilen skal brukes av alle ansatte, i kommunikasjonen vår utad. Det bidrar til at kommunen fremstår enhetlig og profesjonelt. Det blir også lettere å leve opp til kravene om universell utforming. En felles grafisk profil bidrar også til bygging av en felles kultur, på tvers av enheter og sektorer.