de folkevalgte i kommunestyret.

 

27 folkevalgte vil sitte i kommunestyret for nye Åfjord.


Næringslivet i Åfjord og Roan kan dra stor nytte av sammenslåingen. Blant annet ser reiselivet enda lysere på fremtiden.